Info omkring byggeaffald nedgravet i Øm

Bestyrelsen har i forbindelse med nyhedernes dækning af den mulige forurening på byggeplads i Øm i august, sendt nedenstående til Lejre kommune(svar fra kommunen nedenunder):

Til Lejre Kommune

Angående mulig forurening af drikkevandet omkring Øm
Som det er fremgået i flere medier blandt andet TV2 den 12. august http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-08-12-1800-tons-forurenet-byggeaffald-gravet-ned-taet-paa-drikkevand, er der lokaliseret en forurening forsaget af nedgravet byggeaffald i Øm.
Der er gravet flere forskellige typer forurening ned, men særligt det miljøfarlige stof PCB er et problem. I nogle af prøverne er der 11 gange mere PCB, end de grænser Miljøstyrelsen har sat for, hvornår grundvandet kan være i fare. Det er nogle af de konklusioner der fremgår af boreprøverne.
Som vandværk med kildepladser og indvindingsområde meget tæt på det forurenede område, er vi i Gøderup Vandværk bekymrede for om en mulig forurening af vores drikkevand. Vi vil i den forbindelse bede om en redegørelse om:

1. Lejre Kommunens vurdering af risiko for spredning af forurening til drikkevandet i lokalområdet, herunder Gøderup vandværks forsyningsområde.

2. Kommunens strategi og tidsplan for oprensning af det forurenede område.

Gøderup Vandværk ser med alvor på forureningssagen og mener Lejre Kommune bør handle hurtigt for at få et klart billede af situationens omfang.

Med venlig Hilsen

Gøderup Vandværk
V. formand
Simon Christensen

Svar fra Lejre kommune

Kære Simon Christensen, formand for Gøderup Vandværk

Tak for din mail om risikoen for PCB-forurening af drikkevandet fra Gøderup Vandværk.

Lejre Kommune har fået en rådgiver til at vurdere risikoen for forureningen med PCB på Kumlehusvej. Vurderingen viser, at der ikke er en akut risiko for grundvandet i området. PCB har en meget lav opløselighed i vand og binder sig kraftigt til jorden, dette gør, at risikoen for forurening af grundvandet er meget lille.

Det grundvand Gøderup Vandværk henter sit drikkevand fra, dannes nordøst og øst for Gøderup. Strømningen af grundvandet i området er blevet kortlagt af statens grundvandskortlægning. Selv om der skulle foregå nedsivning af regnvand gennem PCB forureningen på Kumlehusvej, vil det ikke havne i Gøderup Vandværks boringer.

Lejre Kommune er ved at undersøge og finde omfanget af forureningen med PCB på Kumlehusvej 1. Det er vigtigt vi får fundet alle de forurenede byggematerialer, så vi får et samlet overblik inden der ryddes op. Når vi har det samlede overblik, vil vi tage stilling til hvad der skal gøres. Hver gang, der bliver udført undersøgelser, bliver vi klogere på omfanget af forureningen. Det kan betyde, at det er nødvendigt med flere undersøgelser. Det kan derfor være svært at sige, hvornår en evt. oprensning af forureningen vil ske.

 

Udgivet i Nyheder.