Indkaldelse til Generalforsamling 15. april 2010

Klokken 18.30 på Osted Kro Dagsorden Ifølge Gøderup Vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor Behandling af indkomne forslag Eventuelt. Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 skal […]