Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 1. Indkaldelse til
  Ekstraordinær Generalforsamling i
  Gøderup Vandværk I/S Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19:00 GW BYG Gøderupvej 46Husk tilmelding

  Senest fredag den 17. marts til Simon Christensen på tlf.: 93956201

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent/referent.
  2. Selskabsændring, vedtagelse af nye vedtægter.

  Efter generalforsamlingen vil der være kaffe, kage og en øl.

  Hilsen

  Bestyrelsen

Bestyrelsen stiller hermed forslag om Selskabsændring: Fra I/S til A.m.b.a.

Vi er i løbet af de seneste år blevet opmærksomme på at det ikke er hensigtsmæssigt at være etableret som et interessentskab og stiller derfor forslag om at overgå til et A.m.b.a (Andelsselskab med begrænset ansvar).

Danske Vandværker anbefaler, at vandværker, der i dag er interessentskaber ændrer selskabsform til andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a.

Argumentation
For vandværket er der ingen praktisk forskel på om, det er et interessentskab, andelsselskab eller andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). For kreditorer er der i praksis heller ingen forskel. Men rent juridisk er der den forskel, at medlemmerne i et interessentskab hæfter direkte, mens de i et a.m.b.a. ikke hæfter udover hvad forbrugerne har indskudt i vandværket.

Direkte hæftelse betyder, at en kreditor kan kræve sit tilgodehavende indfriet af en enkelt interessent, der har penge, og vedkommende må derefter selv inddrive sit tilgodehavende hos de øvrige interessenter.

Tinglysning af fast ejendom
Når et vandværk ændrer sin selskabsform og samtidig er ejer af fast ejendom, er det vigtigt, at man også ændrer adkomsten i tingbogen, således at skødet eller andet er registreret til den rette ejer – nemlig det nye A.m.b.a.-selskab, som vandværket opretter og overflytter sine aktiver til.

Proces

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Udgivet i Ikke kategoriseret.