Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i
Gøderup Vandværk

Vi afholder generalforsamling onsdag den 30. marts 2022 kl. 18:00
hos GW byg.

Kl. 19:00 vil vi servere lidt smørrebrød og øl/vand.

Husk tilmelding.
Senest torsdag den 23. marts til Simon Christensen på mail:
Formand@goederupvand.dk eller på 93956201.
(Bemærk der kan ikke tilmeldes på SMS)

Dagsorden:
Ifølge Gøderup Vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen
medfølgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt.

Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 skal forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret, Nyheder.