Generalforsamling

Referat Generalforsamling 2024

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Referat generalforsamling 03/2023

Indkaldelse til generalforsamling marts 2023

Referat generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Referat generalforsamling 2021

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Referat generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Referat generalforsamling 2018

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Referat ekstraordinær generalforsamling 2017

Referat af bestyrelsesmøde 25.03.2017

Referat generalforsamling 2017

Indkaldelse til Generalforsamling 2017

Referat generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling Gøderup Vandværk 2016

Referat af Generalforsamling 2015

Indkaldelse til Generalforsamling 2015

Referat ordinær Generalforsamling 2014.pdf

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2014.pdf

Referat Ordinær Generalforsamling 2013.pdf

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013.pdf

Referat Ordinær Generalforsamling 2012.pdf

Indkaldelse til ordinærgeneralforsamling 2012.dk

Referat Ordinær Generalforsamling 2011

Referat Ordinær General Forsamling 2008.pdf

Indkaldelse til General Forsamling 2008

Referat Ordinær General forsamling 2007

Indkaldelse til General Forsamling 2007

Referat Ordinær General forsamling 2006

Dagsorden til Generelforsamling 2006

Indkaldelse til General Forsamling 2006

Referat Ordinær General Forsamling 2005

Beretningen 2005

Referat Ordinær General Forsamling 2004