Vand i hanerne igen!

Vi har pt. lukket for vandet grundet vandbrud. OBS: ny tid 17.00 Vi forventer at der åbnes igen kl 15.15 Bestyrelsen  

Vandbrud 16 Nov.

I forbindelse med kloakarbejde er en vandledning blevet beskadiget. Der er  igangsat reparation, men vil kunne forekomme ustadig vandforsyning til kl 12.30

Generalforsamling 2015

Vi afholdte Generalforsamling på Osted Kro den 26 marts kl. 19.00 Se referatet under fanebladet “Generalforsamling”

Vandanalyser

Som noget nyt kan du under fanebladet “Vandanalyse” se alle vandprøveresultater fra 2013 og frem.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Gøderup Vandværk I/S

Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19:00 på Osted Kro Efter generalforsamlingen spiser vi et stykke mad sammen. Husk tilmelding, senest fredag den 14. marts til Simon Christensen på tlf.: 51 20 54 08 Dagsorden Ifølge Gøderup Vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede […]

Ledningsarbejde torsdag den 27 feb. 2014

Der er konstateret ledningsbrud på Gøderup Mosevej. Vi er derfor nødsaget til at lukke for vandet i tidsrummet kl. 09.00 til ca kl. 13.00 torsdag den 27. februar, så den defekte vandledning kan udskiftes. Mvh. Bestyrelsen

Normal drift

Onsdag den 21. april 2010 Vandværket kører igen med normal drift efter weekendens fejl på det elektriske system Hilsen Bestyrelsen