Vandmangel

Vandmangel Søndag den 18. april klokken 19.30 Vi er opmærksomme på at der er mangel på vand, det skyldes en elektrisk fejl. Indtil fejlen bliver rettet kører værket på kun en boring. Vandet skulle meget gerne være tilbage inden for et par timer. Hilsen Bestyrelsen

Referat af Ordinær Generalforsamling i Gøderup Vandværk I/S

Torsdag den 15. april 2010  kl. 18:30 på Osted Kro Der var 16 stemmeberettigede tilstede Dagsorden Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referant Knud Larsen blev valgt som dirigent. Simon Christensen blev valgt som referent 2. Bestyrelsens beretning Rent vand men med opgaver. Godt med eksterne samarbejdspartnere, Dahlgaard, […]

Indkaldelse til Generalforsamling 15. april 2010

Klokken 18.30 på Osted Kro Dagsorden Ifølge Gøderup Vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Valg af revisor Behandling af indkomne forslag Eventuelt. Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 skal […]