Generalforsamling 2016

 

Indkaldelse til

Ordinær Generalforsamling i

Gøderup Vandværk I/S

 

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18:00 GW BYG, Gøderupvej 46

Efter generalforsamlingen spiser vi et stykke mad sammen.

 

Husk tilmelding

 

Senest fredag den 11. marts til Simon Christensen på tlf.: 93956201

 

Dagsorden

Ifølge Gøderup Vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen

medfølgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt.

 

Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vi håber at se jer, som noget nyt holder vi mødet lokalt – så slipper vi for transporten.

 

Hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret.