Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Gøderup Vandværk I/S

Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19:00 på Osted Kro

Efter generalforsamlingen spiser vi et stykke mad sammen.

Husk tilmelding, senest fredag den 14. marts til

Simon Christensen på tlf.: 51 20 54 08

Dagsorden

Ifølge Gøderup Vandværks vedtægter §8 afholdes generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af revisor

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt.

Ifølge Gøderup vandværks vedtægter §8 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret, Nyheder.